Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

557.

No: Aija       Temats: BREXIT ...

?←      2016. gada 04. jūlijs 11:52:14

Vai varētu sagaidīt atbildi par BREXITu?BREXIT. Izeja ir augstāk par ieeju.


Sākumā teorija.

Ir involucionāri – evolucionārie cikli. Tajos cirkulē enerģijas, tā attīstot savas kvalitātes. Katrā ciklā involucionējot enerģijas izpauž savus pozitīvos, bet evolucionējot – negatīvos aspektus – ir aktīvi veidojošas vai pasīvi ietekmes asimilējošas. Katra cikla beigu punkts ir nedaudz „augstāk” par sākuma punktu. Cirkulējot enerģijas rada savām kvalitātēm atbilstošas formas, to saskarsmes fenomenus un procesus – visu to, ko mēs pazīstam, varam izzināt kā mūsu pasauli vai paliek mūsu apziņas neuztverts, neizzināms un brīnumains.

Ciklu esamība nosaka to, ka „Vēsture atkārtojas”. „Gribi zināt, kas būs – izpēti, kas ir bijis.”

Kvalitāšu attīstība nozīmē to, ka katra enerģija, reiz atbrīvota, turpinās savu attīstību līdz brīdim, kad savā iespējami augstākajā iespēju punktā līdzsvarosies ar savu pretējo darbīgo polaritāti. Tas nozīmē to, ka „domā, ko runā”, „nelūdz, jo tavas lūgšanas tiks uzklausītas, bet lūgto saņēmis, tu to nožēlosi” un to, ka Saulgriežos augšup raidītās domas simtkārt pastiprinātas, pēc desmit gadiem atgriezīsies, lai darbotos.

Enerģiju kvalitāšu attīstība – „augstāka” punkta sasniegšana nozīmē to, ka radošās enerģijas atrod jaunus radošus stāvokļus un kvalitātes, bet destruktīvās tieši tāpat kļūst destruktīvākas.

Enerģiju pozitīvi-negatīvo aspektu mija nozīmē to, ka cikla sākumā radoši pielietotais, to atkārtojot cikla beigās, dos graujošas sekas. „Kas der jaunībā, tas neder vecumā”, „Ko var Jupiters, to nevar vērsis, un, ko drīkst vērsis, to nedrīkst Jupiters.”

Enerģijas cirkulējot savos attīstības ciklos rada evolucionējošas Dzīvības formas. Tās pašas enerģijas rada minerālus, augus, dzīvniekus, Cilvēku Monādes, Saprātu, Psīhi un miesas. Rada savstarpējās simpātijas un antipātijas, pievilcību, pielūgsmi, naidu, riebumu vai visdziļāko sapratni un saplūsmi visu izgaismojošā katarsē. Tās rada Cilvēkus, ģimenes, tautas, nācijas, sabiedrības, valstis, to apvienības un rases. Tas, kas notiek Cilvēkā, notiek arī viņa miesā, ģimenē, tautā, valstī un valstu apvienībā. Tas viss rodas un beidz pastāvēt, evolucionē vai deģenerējas, iet radošu vai destruktīvu attīstības ceļu un šajā ceļā pieaug savā Skaistumā vai kropluma bezjēdzībā, Labdabībā vai Labdabības trūkuma postošumā.

Cikliskumu savienojot ar enerģiju pozitīvi-negatīvo aspektu maiņu, redzam kāpēc Cilvēku attīstības sākumā interesē sava ego egoistiskās, fiziskās un baudas gūšanas iespējas, bet vēlāk jau ego spēju pielietojums kopuma labuma vairošanai. Cilvēka ķermenis pieaug fiziskajā spēkā vēlāk dodot vietu Gara un Saprāta varenībai. Ģimene veidojas fiziskās pievilcības saitēs, bet nostiprinās bezmiesīgā draudzībā. Un pretējais – ja to pašu attīstības sākumā derīgo un stimulējošo pielieto mūža beigās, tad panāk visa uzceltā sabrukumu. Ja egocentrisms neatkāpjas, tad sākas deģenerācija un tās sekas – perversijas. Ja Garam un Saprātam nedod vietu darbībai, tad tur fizisko čaulu un Psīhi nomoka slimības. Tāpēc tajās ģimenēs, kurās attiecības nesasniedz bezmiesīgās draudzības un katarses stāvokli, tās apdziest līdz ar fiziskās pievilcības un intereses beigām, bet to mākslīga uzkurināšana dod tikai ķēmīgas un apkaunojošas formas.

Tas pats vērojams tautu, valstu un nāciju dzīvē. Apgūstot jaunu teritoriju miesas, to fizioloģija, apziņa un Psīhe nonāk jaunos ģeogrāfiskos, ģeoloģiskos un klimatiskos apstākļos – jaunos enerģētisko mijiedarbību laukos. Tie formē jaunas fizioloģiski-psīhiskās reakcijas un caur tām jaunus fiziskos tipus. Šie fiziskie tipi dod iespēju parādīties nebijušiem apziņas un Saprāta darbības apsektiem. Formējas jaunas Identitātes un to Vērtību formas.

Jaunveidoto apziņu reakciju (prioritāšu) saskaņu masveidība mijiedarbībā ar Karmas darbīgo daļu izsauc konsolidējošo centru – Līderu klātesamību, bet reakciju pacelšanās apzinātu vajadzību kārtā noved pie šo Līderu leģitimizācijas – grupu sekošanas Līderiem. Katras tautas rašanās sākums ir jaunu teritoriju apgūšanā, izmaiņu pieņemšanā un jaunu Vērtību veidošanā. Tie klaida latvieši, kuri svešzemēs domā savu latvietību tur uzturēt, ir sevi un savus Bērnus fiziskā un psihiskā kroplībā iedzenoši muļķi. Tur, kur Daba tiem piedāvā jaunas, nebijušas iespējas un sasniegumu, tur, pie vecā turoties, arī esošais tiek zaudēts.

Tauta kļūst par tautu līdz ar Ideālus iemiesojoša, Vīziju skatoša un Ceļā vedoša Līdera pieņemšanu.

Kādi Ideāli un Vīzija – tāds arī Ceļš un turp vedošie Līderi.

Uzlūkojiet Līderus – redzēsiet viņu Ideālus, zināsiet viņu Vīzijas un priekšā stāvošos Ceļus.

Ja tauta pārkāpj egocentrisko tieksmju slieksni un izkļūst (atbrīvojas) no fizisko tieksmju un vajadzību (atkarību) ierobežojošajiem žņaugiem, tā var kļūt par nāciju. Nācijas nes Cilvēcei kopīgo Ideālu realizācijas iespējas. Līderi tautā formē sociālās struktūras, kārtas, uztur varas nedalāmību, centralizāciju un kārtu savstarpēju kalpošanu. Tādā veidā noformējas tautas fiziskais ķermenis, kurā valsts ir šī sabiedrības (dvēseles) fiziskā ķermeņa un dvēseles darbības instruments, caur kuru tā realizē savas vajadzības.

Tad, kad ir noformēts tautas fiziskais ķermenis, tad sākas fiziskajiem pretējie procesi. Tautā – tās augstākajās kārtās iemiesojas augstāk attīstītas būtnes līdznesot Evolucionāras Idejas, Vīzijas un Iespējas. Tad tauta tiek izmantota šo būtņu darbības nodrošināšanai, bet valsts kalpo par Evolucionāro Ideju realizācijas instrumentu.

Tiktāl no teorijas, bet tālāk tas, ko redzam BREXIT praksē, uz kuru lūkojamies no ARMAGEDONA skata punkta.

Tad mēs redzam trīs savstarpēji saistītas, bet atšķirīgas parādības.

Pirmais ir tumšās hierarhijas tālākā sabrukuma process un Karmiskā reakcija tur, kur tā atkal un atkal nu jau nevietā pielieto tos pašus vecos paņēmienus. Tur, kur fiziskajiem mērķiem bija jāatkāpjas dodot vietu Kultūras un Gara darbībai, tur to nomākšana ir atnesusi visu fizisko un psihisko resursu izsīkumu, deģenerāciju un perversumu. ES pamatā ir ielikta destruktīva – Eiropu Anglosakšu Amerikai paverdzinoša ideja, kas ir Evolūciju apturoša un tādēļ destruktīva. Tā attīstās un pieaug destrukcijas spēkā. Paliekot egocentrisma robežās, tā grauj savu darbības telpu un Karmiski atgriežas pie sava izcelsmes avota Amerikā – Anglosakšu mentalitātes un darbības tieksmēm.

Angļi nobalsoja par savu egocentrisko interešu prioritāti un tā izsauca destruktīvu enerģiju plūsmu koncentrāciju šajā vietā un laikā, kurš destruktīva impulsa veidā tiek fokusēts uz ASV. Nobalsojot par palikšanu, destrukcija būtu pārnesta uz citām ES dalībvalstīm, kur to darbībai būtu cits ārēji mazāk redzams raksturs. Mēs redzam, ka neienesot jaunas Idejas, sistēma nonāk situācijā, kad katra atkārtota darbība noved pie postošām sekām. Evolucionāru Ideju trūkums ES telpā.

Tomēr Karmiski tas pēc Taisnīguma principiem notika Anglijā. Te redzam otro fenomenu. Pašreizējā ekonomisko un ģeopolitisko attiecību telpa ir Anglosakšu veidota un uzturēta. Tādu šo pasauli, „grieķu” vadībā, ir izveidojuši Anglosakši. Tāpēc Anglosakšu pasaules sabrukums tagad sākas no tās centra – Lielbritānijas. Ja būtu balsojuši par palikšanu, tad sabrukums, sāktos perifērijā un nonāktu līdz centram beigās, bet tagad ir vislabākajā veidā. Enerģiju plūsmas impulsu formēja notikumu ķēde Irāka – Lībija – Sīrija – Ukraina, kas atsitoties pret Krieviju, atgriezās pie sava cēloņa – Anglosakšiem. (Teica taču viņiem – Krievijai uzbrukt nevajag!) Tagad destrukcija – plaisāšana kā zirnekļa tīkls izplatīsies pa visu Anglosakšu pasauli, to sašķeļot visur un visiem tādā mērā, kādā šie elementi ir iesaistījušies tādas pasaules uzturēšanā. Tas neizbēgami skars arī Latviju un latviešus.

Trešā parādība ir krietnu līmeni zemāk – Anglosakšu impērijas ekonomiskajā pamatā. Ekonomisko attiecību struktūra tur ir parādu piramīda, kura pieprasa nemitīgu apjoma kāpinājumu. Tāds „attīstības pieaugums” ir pretrunā ar Dabisko Kārtību, kurā fiziskie resursi ir ierobežotā daudzumā un kalpo par bāzi izejai uz neierobežotajiem Garīgajiem resursiem. Resursi ir izsmelti un neatbilst mākslīgi kredītos uzturētajam patēriņa līmenim. To pazemina.

Tāda pazemināšana neizbēgami noved pie atziņas par esošās-brūkošās ekonomikas konceptuālu perversumu un tās veidotāju, uzturētāju un virzītāju vainu esošajā sabrukumā. Tas izraisītu pamatotu degradēto masu naidu un šīs elites aizslaucīšanu, pēc kuras viņu vietā nāktu cita ar citu koncepciju. To nu esošā elite nevēlas, jo, pat pie pazemināta patēriņa līmeņa, paliekot augšā, viņu „sviesta kārtiņa” būs biezāka. Tāpēc viņi dara visu, lai „paliktu augšā”. Tāpēc vaina par kritumu jāuzveļ kādam citam tālāk no ekonomiskās koncepcijas un ekonomikas virzītājiem.

Tāpēc talkā ņem BREXITu. Jebkurā gadījumā tas vainu pārnes uz vēlētājiem. Tagad „vainīga” ir iziešana un „tās radītās sekas”. Ja būtu nobalsots par palikšanu, tad ieslēgtos citas „runasmašīnas” un „vainīga” būtu Anglija ar savu „īpašā statusa gremdējošo lomu ES”. BREXITs ir maskējoša darbība – krāpšana, ar kuras palīdzību „augšas” grib palikt „augšā”, saglabāt Anglosakšu hegemoniju un parazītisku ekonomisko mehānismu. Tomēr cikla beigās „grozies kā gribi – kā aste pakaļā, tā pakaļā...”. Katra veco sistēmu uzturoša darbība nes postošas sekas.

ES varētu glābt pāreja un Kultūrorientētu sociālo dzīvi sociālismā, atbrīvošanās no pseidoreliģijas – profanētās un sātanismā iegrimušās „kristietības” murgiem un melnās hierarhijas darboņu aizmēšana miskastē pie citiem cilvēces „minoritāšu”, „orientāciju” un „tiesību” atkritumiem. Tomēr, tā kā Gejropa jau tieši ir šī Cilvēces atkritumu bedre, tad to nekas nevar glābt. Tai nav Evolucionāras filosofiskās bāzes – tā ir orientēta uz destruktīvu darbību uzturēšanu. Bedrē esošie divkājainie atkritumi negrib un nav spējīgi mainīt savu un savu darbību dabu, nav spējīgi pieņemt citas Idejas un dzīvot citādi kā vien savos mēslos.

Tā kā atkārtotas inkarnācijas mehānisms vēl ilgi iemiesos šos atkritumus un atkritumu iemiesošanās maksimums bija 2012.gads, tad mums vēl krietni ilgu laiku būs jādzīvo blakus šai mēslu bedrei un tās iemītniekiem. Tāpēc nevar piepildīties ātro pārmaiņu un atbrīvošanās cerības un solījumi. Tāpat katram sava Brīvība jāiekaro pašam, pievēršoties Garīgās pasaules resursiem tā vietā, lai gaidītu uz Gejropas sabrukuma rezultātiem, kuri šo pasaules daļu iegremdēs dziļākā haosā – tuvāk Āfrikas mežoņu kultu rituāliem un „dabiskās dzīves” jaukumiem.


Pauls Stelps

Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa