Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi
    
Apgāds VenērA


Kontaktinformācija:
Vents Priedīte spavp@inbox.lv
Tel. 29243285


Apgāda darbības mērķi:

- apkopot un publicēt garīgo literatūru;
- apkopot un publicēt ar "Sociopsiholoģijas asociācija" saistītos informatīvos materiālus;
- nodarboties ar "Sociopsiholoģijas asociācija" ietvaros notiekošo mācību, kursu materiālu   publicēšanu, pavairošanu un izplatīšanu;
- organizēt izdošanas darbus;
- veikt materiālu izplatīšanu.

Apgāda darbības virzieni:

- garīgās literatūras izdošana un pavairošana;
- garīgās literatūras oriģināldarbu tulkošana;
- profesionālo sakaru un sadarbības attīstīšana ar analogām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa