Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

568.

No: Jānis Gulbis      Temats: kaķi ...

?←      2016. gada 15. novembris 07:34:53

Vai pilnmēness naktī kaķiem parādās spēja hipnotizēt?


Par tīru pasauli!


·         Dzīvnieks (arī divkāji) ir pragmatiski intelektuāla būtne bez gribas pielietojuma izvēles brīvības.

·         Cilvēks ir saprātīga (jūtām apveltīta) ar saprāta emanētu un vadītu, radošu intelektu apveltīta būtne, kurai piemīt gribas pielietojuma izvēles brīvība.

·         Hipnoze ir patvaļīga, pretdabiska savas gribas (tēlu, motivācijas, priekšstatu un rīcības modeļu) uzspiešana citai dzīvai būtnei (savas apziņas elementu ievadīšana svešā apziņā).


Izlasot (zinot) šīs aksiomas, saprātīgs metafiziķis (okultists) vai filosofiski izglītots Cilvēks saprot (zin), ka nevienam dzīvniekam (kaķus ieskaitot) nepiemīt un nevar piemist hipnotiskas spējas. Tādas nav ne bezmēness, ne arī pilnmēness naktīs, ne arī kādās citās dienās.

Dzīvnieki (arī divkājaini) ir pragmatiska – īslaicīgu eksistenciālu vajadzību apmierināšanai orientēta (eksistenciālu vajadzību problēmās ierobežota) intelekta nesēji. To dzīvnieku pasaulei nosaka Dabiskās Kārtības Normu Sistēma. Pragmatiski ir ar vismazāko enerģijas ieguldījumu saņemt maksimālu vēlamo rezultātu. Tas ir tas, ko divkāju ekonomiskajā teorijā sauc par rentabilitāti. Metafiziski tas ir mazākais pozitīvo reakciju nesošais ietekmju (agresiju) loks. Tas nozīmē to, ka neviens dzīvnieks, Dabas Likumam paklausot, nekad nedarīs to, kas iziet ārpus rentabilitātes likumiem šai sugai. Nevienam dzīvniekam nekad nav nekādu nerentablu spēju un nepragmatisku interešu. Pragmatiskam pretēja ir radoša darbība un radošas intereses. Tādas ir tikai Cilvēkiem. Katra dzīvnieka dzīvi nosaka tikai viņa sugai specifiski veidota(!) uzvedības (interešu un spēju) Normu Sistēma. Tas nozīmē, ka katrs dzīvnieks pakļaujas tās prasībām un nekam citam. Neviens svešas – citas sugas dzīvnieks tajā neko nevar mainīt vai tur diktēt savu gribu. Pie katra dzīvnieka Universālā Griba – Dieva Balss atnāk caur viņa sugas centrālo Monādi – “sugas dievu”.

Suga - astrālā ķermeņa (apziņas) īpatnības redzamas ķermeņa formā. Cik sugu, tik apziņas īpatnību. Vienas sugas apziņas īpatnību projicēšana (uzspiešana) citā novestu pie dzīvnieku apziņu sajaukšanās un nonivelēšanās – īpatnību zuduma – visu sugu saplūšanas vienā nenoteiktā veidojumā. Hipnoze tieši ir kādas apziņas tēlu projicēšana citā apziņā, caur ko notiek šo abu apziņu sapludināšana – spēcīgākā nomāc vājāko un pārveido to “pēc sava ģīmja un līdzības”. Metafiziski hipnotizētājs paplašina savu dzīves telpu  - sāk dzīvot hipnotizēto ķermeņos, izmantot viņu sajūtas (redzes, dzirdes, garšas, taustes un ožas) un vitālo enerģiju – pranu. Sugu savstarpējo nesajaukšanos sargā starpsugu barjeras, kuras uztur “sugas dievu”  - centrālo monāžu vibrāciju atšķirības. Peļu “dievs” pelē uztur tikai sev paklausīgu apziņu, tāpēc kaķis neko nevar pelē projicēt. Šī iemesla dēļ kaķim pragmatiski nav ko darīt ar hipnotiskām (projicēšanas) spējām – tāpēc kaķim tādu nav.

Taču ir pāris – Kaķis un Cilvēks (vai divkājis). Cilvēks, kā augstāk organizēta būtne var hipnotizēt kaķi. Dabas Likumu Normu Sistēma nosaka to, ka katra zemākās pasaules būtne pakļaujas augstākas pasaules būtnes gribai. Tāpēc, Cilvēks, kā visaugstāk esošā būtne (savā Evolūcijas straumē) uz šīs planētas var diktēt savu gribu visām zemāk esošajām apziņām. No tā izriet gan iespējas, gan to ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumi. Garīgi attīstīto Cilvēku Gaismas Hierarhija nekad nepieļauj iejaukšanos un svešas gribas brīvības pārkāpšanu. Tumšā hierarhija tieši pretēji – to piekopj katrā izdevīgā gadījumā. Hipnotizētu dzīvnieku – viņa redzi, dzirdi utt. var izmantot kā novērošanas rīkus un fiziskas ietekmes pārneses. Var pārnest traucējumu, slimības, bojāt priekšmetus, zagt, noslēpt vai citādi traucēt. Tam parasti kalpo Mēness hierarhijas būtnes – abinieki, čūskas, sikspārņi, kaķi un vārnveidīgie putni. Visu līmeņu māgi savā tuvumā uztur un savā darbībā vienmēr izmanto šos radījumus.


·         Kur ir hipnoze, tur ir maģija.

·         Kur ir maģija – tur ir izmantošanai derīgie dzīvnieki.

·         Kur tiek kultivēta vide šo dzīvnieku savairošanai, tur ir plaši pielietota maģiskā prakse.

·         Jo vairāk sikspārņu, kaķu un vārnveidīgo, jo vairāk māgu.

·         Visi sikspārņu, kaķu un vārnveidīgo mīlētāji ir māgi vai viņu pakalpiņi.


Tāpēc tumsas brāļi vienmēr savairo un izplata sev derīgos un paklausīgos radījumu – kaķus, vārnveidīgos, sikspārņus, bet Gaišā hierarhija tikpat kategoriski brīdina par to nestajām briesmām un tāpēc neielaišanu Cilvēku dzīves vidē.

Tādā pārī – Cilvēks un dzīvnieks var būt psihiski nelīdzsvarots (slims) Cilvēks. Tad pilnmēness naktī, tāds psihiski nelīdzsvarotais var just nelīdzsvarotības pieaugumu un intuitīvi meklēt tā cēloni, bet savas psihiskās nelīdzsvarotības un maldīgu pieņēmumu dēļ, izdarīt kļūdainus secinājumus, proti – ka kaķis viņu hipnotizē. Maldīgos pieņēmumus rada zināšanu trūkums un māņticība, kādu izplata plaši un brīvi muļķību izplatītāji internetā, masu dezinformācijas kanālos un “grāmatu” veikalu plauktos.

Vēl pastāv reāla bezkontakta hipnoze, kuras ietekme pastiprinās pilnmēness laikā un arī tas, ka nejūtīgāka psīhe tad kļūst jutīgāka un konstatē svešas gribas ietekmi, bet, nezinot, tās patieso avotu, to noraksta uz tuvumā esošu kaķi. Tā var sajust posthipnotiskas traumas esamību. Pēc hipnotiskas ietekmes tādas paliek vienmēr. Hipnotisku ietekmi plaši pielieto radio, TV un presē – NLP, integrēto hipnozi, apziņas transformācijas pielietojot informatīvās telpas dekonstrukcijas un biheiviorisma tehnoloģijas.


·         Tas, ko apziņa nepamana ikdienas fonā, kļūst jūtams fona maiņas brīdī.


Katra hipnotiska ietekme (seanss) nes posthipnotisko traumu – ir tikusi pārkāpta gribas brīvība. Tādā vai citā veidā – ar vai bez piekrišanas notikusi svešas gribas projekcija apziņā un ārējās ietekmes rezultātā tās pārveide, kas vienmēr paliek kā neizdzēšama trauma un Cilvēka patiesās Gribas – Dzīves traucējums. Lielākā problēma te ir tā, ka gribas projekciju mūsdienās prot sākt, bet neviens neprot to beigt.


·         Pacienta “pamošanās” ir tikai šķietama!

·         “Pamodies” pacients ir “programmēts” – robotizēts, pacients, kurš turpina pildīt katra hipnotizētāja gribu.

·         Stiprākā hipnotizētāja uzlauzto apziņu pēc tam viegli izmanto visi pārējie.


Bezkontakta hipnozi izmanto operatori – māgi, specdienestu personāls un tumšās astrālās būtnes, kuriem svarīgi slēpt savu klātbūtni apziņā. Tāpēc tie rada dažādus maldinošus tēlus – maskas, aiz kurām slēpjas. Sapnī redzētie un padomus dodošie mirušie radinieki vai paziņas ir tādi maldu tēli - maskas, aiz kurām slēpjas tie, kuri grib noslēpt savu patieso tēlu. Maldu tēli tiek ņemti no paša ietekmes objekta apziņas, tāpēc katram tie ir īsti. Par tādu maldinātāju – masku bezkontakta hipnotizētājam var būt arī kaķa tēls.

Kaķa spalvas elektriskā īpatnība – psihiskā enerģija vājina Cilvēka psihisko enerģiju. Kaķa ķermeņa izdalījumi un smakas paver vārtus uz astrālo telpu – ir kanāls astrālām ietekmēm. Ar to visu kaķu klātbūtne atvieglina bezkontakta hipnozes operatora darbu, kā arī pasliktina psihiski nelīdzsvarota Cilvēka stāvokli.


·         Pilna, daļēja vai bezkontakta hipnoze ir psihiskas nelīdzsvarotības cēlonis, uzturētājs un pastiprinātājs.Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa